Latest News

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Video cách mở chế độ theo dõi (Subscribe) trên Facebook

Video cách mở chế độ theo dõi (Subscribe) trên Facebook


Điều kiện để có Subcribe:
  • Bạn phải trên 18 tuổi
  • Bạn phải kích hoạt chế độ Subscribe tại đại chỉ: Subscribe | Facebook
Hướng dẫn: Khi đã đủ các điều kiện trên, các bạn vào địa chỉ Subscribe | Facebook rồi chọn Allow Subcribe là xong
video cách mở theo dõi (subcribes) trên facebook
Subcribers

đăng ký theo dõi

Video cách mở chế độ theo dõi (Subscribe) trên Facebook
  • Title : Video cách mở chế độ theo dõi (Subscribe) trên Facebook
  • Posted by :
  • Date : 09:14
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Top